วารสารที่จะช่วยพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมอัพเดตกฎหมายแรงงาน

สำหรับสมัครสมาชิกใหม่

landing
landing
landing

สำหรับต่ออายุสมาชิก

landing
landing
landing

รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทั้งศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัพเดทข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้
 
Cover Story
สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิคบริหารและพัฒนา “คน” ทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร
HRM & HRD
ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมทันยุค
กฎหมายแรงงาน
เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงานซึ่งผู้บริหารและคนทำงานควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัพเดทกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง
Psychology
เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น
Lifestyle
แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาดูแลตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมผ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  • รับหนังสือ กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)
  • รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่าน สืบค้นข้อมูลบทความด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้)
  • รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 1 ครั้ง
  • รับส่วนลดในการอบรมและสัมมนาของ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ดูหลักสูตรสัมมนาได้ที่ www.dst.co.th
  • รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com
  • รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com
Image
Image