วารสาร เอกสารภาษีอากร

ตัวช่วยผู้ประกอบการ นักบัญชี อัปเดตข่าวสารทางด้านบัญชี ภาษีได้ง่ายๆ

landing
landing
landing
สั่งซื้อวารสารเอกสารภาษีอากร ฉบับเดือน มี.ค. 65 (รายฉบับ) คลิก
 

รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้
 
Cover Story
ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
Tax Talk
เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เขียน
Smart Accounting
อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี
Laws & News
ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
Lifestyle
บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  • รับหนังสือประมวลรัษฎากร ปีละ 1 เล่ม (พิเศษ! สำหรับปีนี้ รับประมวลรัษฎากร 2565 เล่ม 1-2 มูลค่า 550 บาท)
  • รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่าน สืบค้นข้อมูลบทความด้านบัญชีภาษีในวารสารได้)
  • รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 2 ครั้ง
  • รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ดูหลักสูตรสัมมนาได้ที่ www.dst.co.th
  • รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com
  • รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com
Image
Image